• Zaloguj się
  • Szuflada

Prywatność

DecoDomo Sp. z o.o. ul. Bronowicka 38/5, Kraków, wydawca serwisu maniaurzadzania.pl szanuje dane osobowe wszystkich użytkowników, którzy zarejestrowali się w serwisie.

Wszystkie materiały redakcyjne jak również treści, których autorami są inne osoby, także użytkownicy serwisu, publikowane na stronach serwisu maniaurzadzania.pl, objęte są prawem autorskim. Wykorzystanie materiałów w jakiejkolwiek formie i w jakimkolwiek języku bez zgody wydawcy jest niezgodne z prawem.

Osoby korzystające z serwisu mają bezpłatny dostęp do informacji zawartych w serwisie . Autorzy tekstów nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody zaistniałe w wyniku używania informacji zawartych w serwisie.
Wydawca serwisu maniaurzadzania.pl zastrzega sobie także prawo do blokowania użytkowników, którzy złamali którykolwiek punkt regulaminu serwisu.

Serwis maniaurzadzania.pl posiada bazę informacji o swoich użytkownikach.
Przetwarzanie danych osobowych osób fizycznych odbywa się zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. nr 133, poz. 883).
Użytkownik w każdym czasie ma prawo do wglądu do przekazanych przez siebie danych osobowych, może zażądać dokonania ich aktualizacji, jak również usunięcia z bazy danych.
Serwis maniaurzadzania.pl nie upowszechnia otrzymanych danych oraz nie przekazuje ich osobom trzecim w sposób inny, niż wynika to z woli użytkownika.
Użytkownicy serwisu maniaurzadzania.pl pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej.
Serwis maniaurzadzania.pl może przekazać dane personalne uzyskane od użytkowników serwisu będących osobami fizycznymi wyłącznie zgodnie z zasadami przewidzianymi w Ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
W przypadkach innych niż określony powyżej, dane osób fizycznych mogą zostać ujawnione jedynie wówczas, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa.

Dane użytkowników są odpowiednio zabezpieczone i zaszyfrowane i dostępne tylko wydawcy serwisu maniaurzadzania.pl
top

Copyright © 2013 - 2018 by ManiaUrzadzania.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.
X